‘ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ’ Posts

 

LIFE08ENV/IT/000428 SOILPRO

Read full article  | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο LIFE08ENV/IT/000428 SOILPRO

soilpro_newsletter_01_june_2012 soilpro_newsletter_01_september_2012

Read More

Rio+20: United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD)

Read full article  | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Rio+20: United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD)

A Daily Report of the Rio Conventions Pavilion: «What Sustainable land and soil management can do to achieve the Millennium Development Goals (MDGs)?«

Read More

SoilService final report

Read full article  | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο SoilService final report

Τελική έκθεση Biodiversity SoilService EU program SoilService final report, κατεβάστε το αρχείο από εδώ 

Read More