‘ΑΡΘΡΑ ΜΕΛΩΝ’ Posts

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Read full article  | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Stavrinos_protected_areas_2013  

Read More

Edaphology – Wikipedia

Read full article  | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Edaphology – Wikipedia

Edaphology From Wikipedia, the free encyclopedia Edaphology (from Greek ἔδαφος, edaphos, «ground»; and -λογία, -logia) is one of two main divisions of soil science, the other being pedology.[1][2] Edaphology is concerned with the influence of soils on living things, particularly plants. The term is also applied to the study of how soil influences man’s use […]

Read More

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Read full article  | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Με τον όρο έρευνα μπορούμε να θεωρήσουμε κάθε συνειδητή και προσχεδιασμένη προσπάθεια του ανθρώπου να κατανοήσει τη ζωή και τη φύση. Η επιστήμη μπορεί να θεωρηθεί το σύνολο των γνώσεων που αναφέρονται στην κατανόηση της επιστήμης. Τόσο η έρευνα όσο και η επιστήμη αποτελούν αλληλένδετα στοιχεία, κάτι άλλωστε που υποστήριζε και ο Αριστοτέλης. Έχει γίνει […]

Read More