ΣΚΟΠΟΣ

  • Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης & ενθάρρυνση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε όλους τους κλάδους της Εδαφολογίας
  • Η διάχυση της γνώσης προς ομάδες που ασχολούνται, χρησιμοποιούν ή άμεσα εξαρτώνται από το έδαφος
  • Η συμβολή στην αρτιότερη διδασκαλία της εδαφολογικής επιστήμης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
  • Η ευαισθητοποίηση της Ελληνικής κοινωνίας σε θέματα χρήσης, βελτίωσης και εν γένει διαχείρησης των ελληνικών εδαφών, στα πλαίσια μιας ευρύτερης περιβαλλοντικής παιδείας
  • Η ορθή διαχείριση των εδαφικών πόρων για αειφορική ανάπτυξη και αποφυγή υποβάθμισης του γεωργικού και του εν γένει φυσικού περιβάλλοντος


Comments are closed.