ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δ/νση αλληλογραφίας:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε. Σετάτου, Αναλήψεως 4
T.K 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310342092,
e-mail: sec [at] edafologiki.grComments are closed.